Drukuj
 
INFORMACJE PRAKTYCZNE - W PODRÓŻY DO BIBIONE


Polska i Włochy są członkami Unii Europejskiej. Podróżując przez Czechy, Słowację, Austrię - również poruszamy się obrębie Unii Europejskiej. Oznacza to , że wymaganym dokumentem podróży jest jedynie dowód osobisty. Wszystkie poniższe informacje praktyczne przeznaczone są dla osób posiadających obywatelstwo polskie.

   WALUTA, PŁATNOŚCI

We Włoszech środkiem płatniczym jest EURO.
Warto wiedzieć, że o ile banknoty euro są takie same we wszystkich krajach UE, to monety różnią się między sobą. Każde państwo emituje własne monety o wspólnym awersie, a odmiennym rewersie, na którym widnieje symbol narodowy.  Tak czy inaczej wszystkie banknoty i monety mogą być używane we wszystkich krajach UE, które przyjęły euro.

W krajach, które będziecie przejeżdżać podczas podróży do Bibione obowiązuje waluta:
Czechy - korona czeska (1 euro = ok. 25,70 CZK)
Słowacja - euro
Austria - euro

BANKOMATY, KARTY PŁATNICZE
Koszty wypłaty gotówki z bankomatu za granicą wynoszą tyle samo na całym terytorium UE, co koszty wypłaty na terenie Polski z bankomatu nienależącego do banku prowadzącego dane konto.
Opłata za dokonanie transakcji w euro debetową lub kredytową kartą płatniczą na terenie UE  lub koszt przelewu bankowego w  euro wynosi tyle samo, co na terenie Polski.
Wysokość opłat może być różna w zależności od banku.
Informacja czy dany sklep, restauracja akceptują karty kredytowe podana jest zazwyczaj na drzwiach lokalu (naklejka).

   OGRANICZENIA PRZEWOZU


PRZEWÓZ WALUTY

Przy podróżowaniu na terytorium Unii można posiadać przy sobie kwotę do 10 tys. Euro/1 osobę (lub jej równowartość w innej walucie) bez konieczności deklarowania gdziekolwiek przewożonej gotówki.  To ograniczenie ma na celu zwalczanie prania brudnych pieniędzy i innych form przestępczości. Tak więc wybierając się na wczasy i zabierając gotówkę w rozsądnej ilości - nie musicie martwić się o ten przepis :). Ponadto zawsze macie przecież  karty kredytowe za pomocą których nie tylko można swobodnie płacić ale także pobierać w bankomatach gotówkę (np. Bibione). Generalnie nie zalecamy zabierania i noszenia ze sobą dużej gotówki.

PRZEWÓZ PRODUKTÓW
Nie ma ograniczeń co do rodzaju produktów, jakie można zakupić i zabrać ze sobą w podróż po krajach UE, pod warunkiem że są one przeznaczone na własny użytek, a nie na sprzedaż. Innymi słowy, jeżeli przewozimy większe ilości towarów, możemy zostać poproszeni o udowodnienie, że są one przeznaczone na własny użytek. Każdy kraj ustala orientacyjne poziomy zakupów wyrobów tytoniowych i alkoholu, które uznaje za nabyte do użytku własnego.

Bez problemu możecie zabrać ze sobą na wczasy lub przywieźć do Polski:
 • papierosy - do 800 sztuk
 • cygaretki - do 400 sztuk
 • cygara - do 200 sztuk
 • tytoń - do 1 kg
 • napoje spirytusowe - do 10 litrów
 • wino alkoholizowane (porto, sherry) - do 20 litrów
 • wino - 90 litrów (z czego wino musujące - maks. 60 litrów)
 • piwo - do 110 litrów.

  Nie ma się więc czym martwić robiąc nawet bardzo duże zakupy we Włoszech :-)

Ponieważ wszystkie kraje UE muszą spełniać surowe wspólne normy weterynaryjne, nie ma żadnych ograniczeń w przewozie mięsa, przetworów mlecznych i innych produktów zwierzęcych na terytorium Unii. Pewne ograniczenia mogą być stosowane w określonych okolicznościach, na przykład w rejonach, gdzie występują ogniska chorób zwierząt.

   DOKUMENTY PODRÓŻY

PASZPORT/DOWÓD OSOBISTY
Podróżując z Polski do Włoch przez Czechy/Słowację/Austrię - przejeżdżacie przez kraje członków Unii Europejskiej. Zlikwidowały one wszelkie kontrole na dzielących je granicach, lecz mimo to, podczas podróży, zawsze należy mieć ze sobą ważny paszport lub dowód osobisty w celu ewentualnej konieczności potwierdzenia tożsamości. Dotyczy to wszystkich osób - zarówno dorosłych jak i dzieci (bez względu na wiek dziecka).

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli wymaga tego porządek publiczny lub bezpieczeństwo narodowe, na czas ograniczony mogą zostać przywrócone kontrole graniczne. Taka sytuacja miała np. miejsce w 2009 r, gdy w celu zapewnieniu bezpieczeństwa przed planowanym na pierwszy tydzień lipca szczytem szefów państw i rządów G8 we Włoszech - wprowadzono kontrole na granicach od połowy czerwca do połowy lipca. Ale nawet w takich sytuacjach do przekroczenia granicy wystarcza aktualny dowód osobisty.

Musimy wszakże pamiętać, że często prowadzone są wyrywkowe kontrole graniczne na drogach i autostradach. Zwykle odbywa się to w pobliżu dawnych przejść granicznych i punktów poboru opłat  za autostrady. Wyrywkowa, losowa kontrola graniczna polega najczęściej na sprawdzeniu dokumentów tożsamości pasażerów, kontroli dokumentów samochodu oraz sprawdzeniu zawartości bagażnika. Najczęściej możecie się spotkać z tego typu kontrolą na ok. 10 km odcinku Arnoldstein - Tarvisio tzn. w okolicach dawnego przejścia granicznego Austria/Włochy.

Dokonując rezerwacji wczasów - należy podać w umowie (lub przed wyjazdem) nr dokumentu, z którym będziecie podróżować (paszportu lub dowodu osobistego).

WIZY
Obywatele polscy nie potrzebują wiz do podróżowania w ramach Unii Europejskiej.

   PODRÓŻOWANIE WŁASNYM SAMOCHODEM

PRAWO JAZDY
Prawo jazdy wydane w Polsce jest ważne we wszystkich pozostałych krajach Unii Europejskiej. Nie musicie więc posiadać dodatkowego międzynarodowego prawa jazdy.
Oprócz prawa jazdy trzeba mieć ze sobą także ważny dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnym wpisem badania technicznego oraz tzw. kartę pojazdu. W przypadku podróżowania samochodem zarejestrowanym na firmę należy posiadać pisemne upoważnienie na kierowanie przez siebie tym pojazdem poza granicami Polski.  Upoważnienia te wydaje PZM-ot, na specjalnych zatwierdzonych przez UE drukach. Wydanie takiego upoważnienia jest odpłatne i koszt zależy od okresu ważności  dokumentu.
W większości państw samochód można prowadzić po ukończeniu 18 lat.
Podróżując samolotem i planując na miejscu wynajem samochodu trzeba wziąć pod uwagę ograniczenia wiekowe -zazwyczaj wymagane jest ukończenie 20 - 23 lat i nie przekroczenie 65 - 75 lat.
UBEZPIECZENIE POJAZDU
OC
Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej (OC) obowiązująca w Polsce jest ważna we wszystkich państwach UE.
Jeżeli oprócz OC posiadacie dodatkowe ubezpieczenie (np. AC) - sprawdźcie u swojego ubezpieczyciela, czy Wasza polisa obejmuje także podróże zagraniczne.

ZIELONA KARTA
Planując podróż do Włoch, posiadając polskie tablice rejestracyjne oraz ubezpieczenie OC - nie musicie posiadać "Zielonej Karty".

"Zielona Karta" jest certyfikatem drukowanym według jednolitego wzoru (zawsze w kolorze zielonym) obowiązującego we wszystkich krajach członkowskich. Wystawiana jest w języku polskim oraz angielskim lub francuskim. Jest międzynarodowo uznawanym dowodem posiadania polisy ubezpieczeniowej i może ułatwić otrzymanie odszkodowania w razie wypadku. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje bezpłatnie "Zieloną Kartę", jako rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej poza granicami kraju. Jeżeli więc posiadacie "Zieloną Kartę" - zabierzcie ją ze sobą, jako dodatkowe zabezpieczenie.

STŁUCZKA / WYPADEK ZA GRANICĄ
Jeżeli za granicą dojdzie do stłuczki czy wypadku - musicie udokumentować poniesioną stratę. Dlatego radzimy przed wyjazdem na wczasy zaopatrzyć się u swojego ubezpieczyciela w europejski formularz protokołu z wypadku (accident statement ) - standardowy dokument, który ułatwia spisanie oświadczenia na miejscu zdarzenia w razie wypadku za granicą. Druk powinien składać się z dwóch lub trzech arkuszy, z których jeden to okładka w kolorze niebieskim z napisem Europejskie Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym (European Accident Statement).  Zobaczcie jak wygląda taki dokument w jęz. angielskim i polskim - http://european-accident-statement.accidentsketch.com/ressourcen/Accident-Report_PL.php

Jeśli po wypadku są rozbieżności w kwestii winy, najlepiej jest wezwać miejscową policję. Protokół policyjny będzie przydatny przy formalnościach związanych z likwidacją szkody. Trzeba się jednak liczyć z koniecznością zapłaty za przyjazd policji na miejsce zdarzenia (np. w Austrii). Uwaga: policję trzeba wezwać zawsze, gdy są zabici lub ranni.

Bez względu na to, kto jest sprawcą wypadku - szkodę trzeba zgłosić swojemu ubezpieczycielowi OC po powrocie z zagranicy. Do jej likwidacji będzie potrzebny protokół policyjny lub podpisany przez obie strony w/w formularz, gdzie koniecznie trzeba wpisać numery rejestracyjne samochodów biorących udział w zdarzeniu.

Jeśli mamy dodatkowo wykupione ubezpieczenie AC - dowiedzcie się przed wyjazdem u swojego ubezpieczyciela, gdzie należy zgłosić się, jeżeli wypadek był na tyle poważny, że nie możemy wrócić samochodem do Polski. Większość polskich towarzystw posiada współpracujące z nimi instytucje na terenie całej Europy. Zakres pomocy w ramach ubezpieczenia AC (Assistance) uzależniony jest od zakresu wykupionej przez Was polisy.

Trzeba pamiętać, że szkodę likwiduje się zgodnie z prawem kraju, w którym ona miała miejsce. Jeśli nie znamy języka, a chcemy się jak najlepiej zabezpieczyć - można przed wyjazdem wykupić w swoim towarzystwie ubezpieczającym samochód - dodatkową polisę ubezpieczenia ochrony prawnej, a wtedy formalnościami związanymi z uzyskaniem odszkodowania itp. zajmie się lokalny przedstawiciel współpracujący z Waszą ubezpieczalnią. Jest to o tyle ważne, że czasami bardzo trudno jest dochodzić roszczeń za granicą, a likwidacja szkody trwa zwykle długo.

We wszystkich sprawach związanych z likwidacją szkód w wyniku stłuczki, wypadku, zniszczenia samochodu za granicą itd. należy kontaktować się ze swoim ubezpieczycielem samochodu.

PRZYDATNE LINKI:
Strona POLSKIEGO BIURA UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH - http://www.pbuk.com.pl/


   UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW WYJAZDU

We Włoszech nie ma za­gro­żeń sanitarno-epidemiologicznych. Nie są wymagane szcze­pie­nia.

Wszyscy turyści dokonujący rezerwacji wczasów za naszym pośrednictwem - otrzymują przed wyjazdem certyfikat potwierdzający posiadanie ubezpieczenia (Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.) na podstawie umowy generalnej.
Ubezpieczenie obejmuje (na każdą osobę):
koszty leczenia (KL do 15.000 euro),
następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW do 7.000 PLN),
bagaż podróżny ( do 800 PLN),
ubezpieczenie osobowe od odpowiedzialności cywilnej w zakresie roszczeń o charakterze cywilnoprawnym (OC do 20.000 euro).
Ochroną objęty jest okres:
w przypadku podróży naszym autokarem - czas przejazdu autokarem poza granicami Polski + okres wykupionego u nas pobytu,
w przypadku podróży własnym samochodem - czas wykupionego u nas pobytu + 2 dnia przed rozpoczęciem pobytu i 2 dni po zakończeniu pobytu. Oznacza to, że wyjeżdżając np. na 7 dniowe wczasy - jesteście objęci przez nas ochroną ubezpieczeniową aż przez 11 dni. Tym, którzy na dojazd i powrót planują więcej niż 2 dni w jedną stronę, zalecamy doubezpieczenie się we własnym zakresie przynajmniej od KL i NW na pozostałe dni pobytu poza granicami kraju.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia, kosztów leczenia za granicą, postępowania w razie konieczności wizyty lekarskiej w Bibione, adres najbliższego pogotowia ratunkowego, szpitala  itp. - znajdziecie w zakładce USŁUGI - POMOC MEDYCZNA.

   PLANOWANIE TRASY

Trasę z Polski do Bibione pokonujemy wygodnymi autostradami, w stosunkowo krótkim czasie. Dlatego jest to świetne miejsce na wypoczynek dla wszystkich, którzy nie chcą tracić części urlopu na długie dojazdy. Ok. 870 km z Cieszyna do Bibione zwykle przejeżdżamy w ciągu 10-12 godzin. W głównym sezonie wakacyjnym trzeba wziąć pod uwagę korki, jakie tworzą się w soboty na drogach całej Europy. Włochy nie są tu wyjątkiem. W tym dniu odbywa się zmiana turnusów wczasowych. Rano w sobotę do godz. 9.00-10.00 wszyscy zdają klucze i wyruszają w drogę powrotną. Z drugiej strony - przez cały dzień do Bibione zjeżdżają nowi turyści.

Często wykorzystywanym przez turystów sposobem ominięcia korków jest przyjazd do Bibione wcześnie rano. Ale wtedy nie należy liczyć na wcześniejszy odbiór kluczy tylko po prostu zagospodarować sobie ten dzień. Można pójść na plażę, zanurzyć się w morzu, skorzystać z knajpek, restauracji i przeczekać czas do odbioru kluczy. Można również zajrzeć do agencji i jeżeli pracownicy nie będą zajęci turystami kończącymi pobyt - załatwić formalności meldunkowe po przyjeździe, a po południu przyjść tylko po odbiór kluczy. Innym sposobem jest takie rozplanowanie wyjazdu aby dojechać na miejsce między 17.00 a 18.00.

Odbiór kluczy odbywa się zazwyczaj od ok. 14.00 (hotele) lub od ok. 16.00/17.00 do 18.00/19.00 (apartamenty). Szczegółowe godziny odbioru kluczy podane są zawsze w voucherze (skierowaniu). Czas pomiędzy porannym opuszczeniem apartamentów przez turystów kończących pobyt w Bibione, a zajęciem ich po południu przez nowych turystów - potrzebny jest agencji włoskiej m. in. na przeprowadzenie kontroli apartamentów, zwrot kaucji, przeprowadzenie dezynfekcji toalet, naprawę zgłoszonych usterek, posprzątanie apartamentów ponieważ wielu klientów zleca końcowe sprzątanie agencji za dodatkową opłatą itp.

Uwaga: planując podróż do apartamentów należy dostosować się do godzin pracy agencji włoskiej i odbioru kluczy podanych na voucherze, czyli jednym słowem - nie spóźniać się. Wiele agencji nie akceptuje przyjazdów poza godzinami pracy i trzeba będzie poczekać na odbiór kluczy do następnego dnia (wymagane jest mimo wszystko zgłoszenie późniejszego przyjazdu w sobotę, w agencji). Agencje mają prawo pobierać z tytułu nieterminowego przyjazdu dodatkowe opłaty - zazwyczaj 20-150 euro (dotychczas agencje w Bibione nie korzystały z takiego rozwiązania, lecz nie możemy przewidzieć, czy takie opłaty nie zaczną być pobierane).

Jeżeli problemy z dojazdem na czas do Bibione wynikają z nieprzewidzianych zdarzeń np. wypadek, awaria samochodu - trzeba skontaktować się przed godziną podaną na voucherze z agencją wydającą klucze lub naszym tel. dyżurnym HELP LINE.  Numery tel. podane są w voucherze.

Przydatne linki:
http://maps.google.com - świetna mapa, która pomoże Wam zaplanować przejazd

   OPŁATY DROGOWE, OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE SAMOCHODU

Planując dojazd na miejsce trzeba wziąć pod uwagę nie tylko przepisy drogowe obowiązujące w Unii Europejskiej, ale też dodatkowe, indywidualne przepisy krajów, przez które będziecie przejeżdżać. Wraz z naszym voucherem otrzymacie informator z niezbędnymi informacjami dot. cen paliw, autostrad, przepisach drogowych danego kraju itp.

Planując wczasy we Włoszech pamiętajcie, że będziecie potrzebować podczas przejazdu:

 • gaśnicę,
 • apteczkę ze znaczkiem unijnym,
 • trójkąt ostrzegawczy,
 • zapasowe kluczyki (wymaga tego Austria),
 • zapasową parę okularów optycznych dla kierowcy (m. in. w Austrii),
 • kamizelkę odblaskową dla kierowcy i każdego pasażera (obowiązkowo trzeba ją mieć w kabinie samochodu, a nie w bagażniku, a w razie awarii na autostradzie czy drodze szybkiego ruchu, wysiadając z samochodu, każdy musi ją założyć),
 • samochód musi mieć owalny znak identyfikacyjny PL  (nie jest to wymagane, gdy samochód ma nowe tablice rejestracyjne z polską flagą lub emblematem Unii).


Ponadto:

 • Zabronione jest rozmawianie przez tel. komórkowy podczas jazdy oraz używanie antyradarów.
 • Istnieje obowiązek całorocznej jazdy z włączonymi światłami mijania.
 • W większości państw UE maksymalny dozwolony poziom alkoholu we krwi wynosi 0,5 mg/ml, w pozostałych krajach waha się pomiędzy 0,2 mg/ml a 0,8 mg/ml lub obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. W przypadku prowadzenia pojazdu służbowego obowiązuje norma 0,00 mg/ml.
 • Na autostradach obowiązuje ograniczenie prędkości do 110, 120 albo 130 km/godz., natomiast na terenie zabudowanym dozwolona prędkość wynosi 50, a czasami 60 km/godz. Trzeba uważnie obserwować znaki drogowe. W niektórych krajach dozwolona prędkość jest mniejsza przy złych warunkach atmosferycznych lub dla młodych kierowców.
 • Mandaty, szczególnie w Austrii i we Włoszech, są bardzo wysokie. Nie zalecamy żadnych prób negocjacji wysokości ewentualnego mandatu. Może to być opatrznie zrozumiane i skończyć się bardzo niemiłymi konsekwencjami.  Zalecamy jazdę zgodną z miejscowymi przepisami i nie przekraczanie szybkości.

O opłatach na trasie przejazdu, proponowanych trasach itp. przeczytacie w zakładce DOJAZD.

PODRÓŻOWANIE ZE ZWIERZĘTAMI
Zabierając w podróż kota lub psa, musimy pamiętać o paszporcie (wydawanym przez weterynarzy) z poświadczeniem ważnych szczepień przeciwko wściekliźnie. Zwierzę powinno mieć znak identyfikacyjny w postaci wszczepionego elektronicznego mikroczipa. Do 3 lipca 2011 r. akceptowany jest także czytelny tatuaż.

Dokonując rezerwacji wczasów należy wybierać obiekty, które przyjmują zwierzęta (znajdziecie je w naszej bazie) oraz zgłosić chęć zabrania zwierzęcia przy rezerwacji. Wymagane jest potwierdzenie z naszej strony. Większość agencji w Bibione przyjmuje zwierzęta bezpłatnie. Uwaga: informacja o możliwości pobytu zwierzęcia w obiekcie podana jest w opisie/cenniku i dotyczy jednego małego zwierzęcia domowego (do 5 kg).  Podczas pobytu należy dostosować się do regulaminu obiektu i nie pozostawiać zwierząt samych w apartamencie, nie wprowadzać na teren publiczny przy basenie, na plac zabaw, na plażę itp.

W Bibione znajdziecie plażę przy sektorze nr 1, na którą można wprowadzać czworonogi - szczegóły w zakładce PLAŻA

NOCLEGI TRANZYTOWE
Przejazd z Cieszyna do Bibione zajmuje zwykle nie więcej niż 10-12 godzin. Dlatego nocleg tranzytowy nie jest tu potrzebny. Ale jeżeli mieszkacie w bardziej odległych miejscach w Polsce i wykupiliście u nas wczasy w Bibione - na życzenie pośredniczymy w rezerwacji noclegów tranzytowych na trenie Słowacji, Czech i Włoch. Opłata manipulacyjna wynosi zazwyczaj ok. 15-20 Euro (za rezerwację miejsc w tej samej miejscowości bez względu na ilość pokoi), a koszt noclegów płatny jest na miejscu. Pytajcie o to przy rezerwacji wczasów.

DOKUMENTY PODRÓŻY
Wybierając się na wczasy za naszym pośrednictwem, otrzymujecie przed wyjazdem pełen komplet dokumentów:
 • voucher czyli skierowanie, w którym podane są: adres agencji, w której odbieracie klucze (apartamenty) lub adres recepcji (hotele), godziny odbioru i zdania kluczy, termin pobytu, zakupione świadczenia,
 • kartę boardingową z miejscem i godziną zbiórki - dla osób, które zakupiły dodatkowo pakiet autokarowy - uprawnia ona do wejścia do autokaru,
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Signal Iduna S.A wraz z certyfikatem ubezpieczeniowym z numerem polisy generalnej i numerami alarmowymi w Polsce,
 • informator dla podróżujących samochodem - z cenami paliwa, autostrad, adresami placówek konsularnych, informacjami dot. przepisów drogowych w krajach tranzytowych i kraju docelowym itp.,
 • nr naszego telefonu dyżurnego HELP LINE w Polsce,
 • numer naszego polskiego rezydenta (w okresie, w którym pełni dyżury w Bibione),
 • mapkę dojazdową do agencji na miejscu.

REZERWACJA NOCLEGÓW:
- apartamenty w Bibione z basenem kąpielowym
- apartamenty bez basenu
- hotele z wyżywieniem

pit-logo sot-logo asta-logo pitm
tel. +48 32/ 206 20 27, GG: 34075796, bibione@bibione.info.pl

 

 

 

 

 

 

picasa

facebook

youtube

 

 

 

 

Kopiowanie treści (w tym tekstów, zdjęć i filmów video) bez pisemnego zezwolenia zabronione. Polityka prywatności, zastrzeżenia prawne